De Conferentie

Een toekomst zonder de NAM?

Conferentie over het aanpassen van het gasgebouw en het tot 0 afbouwen van de gaswinning

7 januari 2017
10:00 tot 18:00
Provinciehuis Groningen
Toegang gratis

Het vertrouwen van de inwoners van het gaswinningsgebied in de NAM en de overheid is zeer ernstig geschaad. De NAM, Shell en ExxonMobil, hebben nu teveel macht en de overheid heeft te weinig gedaan om haar inwoners te beschermen. Om het vertrouwen van de inwoners te herstellen moet niet alleen de gaswinning naar een veilig niveau maar moet ook de organisatie van de gaswinning drastisch worden veranderd.

Doel van de conferentie is om ideeën te krijgen voor een toekomst zonder de NAM. Ofwel hoe kunnen we de gaswinning zo organiseren dat de veiligheid wel voorop staat. En breder bezien: hoe zorgen we voor een energievoorziening waarbij belangen van mens en milieu niet ondergeschikt worden aan die van economische belangen.

Deze conferentie wordt georganiseerd in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. De inrichting van het gasgebouw verdient nadrukkelijk een plek tijdens de verkiezingsdebatten en tijdens de onderhandelingen voor een nieuwe regering. Dit congres kan zorgen voor nieuwe voorstellen en kan bijdragen aan het op de politieke agenda plaatsen van dit onderwerp.

Programma

Overdag: Provinciehuis Groningen (Martinikerkhof 12)

Gespreksleider: Abulhassan Al-Jaberi

Blok 1 Lokale problemen en oplossingen
10.30-12.30

Doel: Inventariseren wat de problemen zijn in Groningen en hoe die samenhangen met het huidige gasgebouw. Inventariseren welke ideeën en oplossingen er lokaal zijn om het gasgebouw te verbeteren.

Sprekers:

 • Derwin Schorren, Groninger Bodem Beweging
 • Peter Kodde, Milieudefensie
 • Tom Postmes, Hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen en KADO
 • Susan Top, Groninger Gasberaad
 • Kees Willemen, Onderdendam ZOO!!

Blok 2 Internationale oplossingen
13.30-15.30

Doel: Inventariseren hoe gaswinning en/of energievoorziening in het buitenland is georganiseerd. Zijn er voorbeelden waarbij de energiewinning is gedemocratiseerd? Zijn er voorbeelden waarbij de belangen van de inwoners en hun veiligheid voorop staan? Welke voorbeelden uit het buitenland kunnen we gebruiken om ons eigen gasgebouw te verbeteren?

Sprekers:

 • Daniel Chavez, onderzoeker Transnational Institute
 • Frida Kieninger, campaigner Food & Water Watch
 • Kahra Wayland-Larty, campaigner Global Justice Now
 • Cecile Blanchet, onderzoeker Commons Network

Blok 3 Hoe zorgen we voor een toekomst zonder de NAM?
16.00-18.00

Doel: Hoe moeten we de gaswinning organiseren om te zorgen dat veiligheid voorop staat? Welke stappen moeten we daarvoor zetten? Wat kunnen de verschillende partijen en organisaties doen om dit te bereiken?

Sprekers:

 • Bart Crezee, Follow the Money
 • Herman Broring, Hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen
 • Vatan Hüzeir, Changerism
 • Magda Smink, onderzoeker energie en duurzaamheid bij het Rathenau Instituut

Blok 4 Politiek
20.00-22.00 (19.30 inloop) locatie: Groninger Forum (Hereplein 73)

Debat tussen Kamerleden/kandidaat Kamerleden van de landelijke partijen over wat zij gaan doen om de organisatie van de gaswinning te verbeteren.

Partijen:

 • SP
 • GroenLinks
 • Partij voor de Dieren
 • ChristenUnie
 • CDA
 • PvdA
 • D66
Advertenties